2018年发表论文

序号 论文名称 期刊名称 卷、期、页 收录类型 是否为1区论文 作者

通讯作者

(固定人员)

通讯作者

(非固定人员)

1 A Huntingtin Knockin Pig Model Recapitulates Features of Selective Neurodegeneration in Huntington's Disease Cell 2018,173(4):989-1002 SCI收录 Sen Yan,Zhuchi Tu,Zhaoming Liu,Nana Fan,Huiming Yang, Su Yang,Weili Yang,Yu Zhao, Zhen Ouyang,Chengdan Lai, Huaqiang Yang,Li Li, Qishuai Liu,Hui Shi, Guangqing Xu,Heng Zhao, Hongjiang Wei,Zhong Pei, Shihua Li,Liangxue Lai, Xiao-Jiang Li Liangxue Lai Shihua Li, Xiao-Jiang Li
2 Capturing the interactome of newly transcribed RNA Nature Methods 2018,15(3):213-220 SCI收录 Xichen Bao,Xiangpeng Guo, Menghui Yin,Muqddas Tariq,Yiwei Lai,Shahzina Kanwal,Jiajian Zhou,Na Li, Yuan Lv,Carlos Pulido-Quetglas,Xiwei Wang,Lu Ji,Muhammad J Khan, Xihua Zhu,Zhiwei Luo, Changwei Shao,Do-Hwan Lim,Xiao Liu,Nan Li,Wei Wang,Minghui He,Yu-Lin Liu,Carl Ward,Tong Wang, Gong Zhang,Dongye Wang, Jianhua Yang,Yiwen Chen, Chaolin Zhang,Ralf Jauch, Yun-Gui Yang,Yangming Wang,Baoming Qin, Minna-Liisa Anko,Andrew P Hutchins,Hao Sun,Huating Wang,Xiang-Dong Fu,Biliang Zhang,Miguel A.Esteban Xichen Bao, Miguel A.Esteban Biliang Zhang
3 Chromatin Accessibility Dynamics during Chemical Induction of Pluripotency Cell Stem Cell 2018,22(4):529-542 SCI收录 Shangtao Cao,Shengyong Yu, Dongwei Li,Jing Ye,Xuejie Yang,Chen Li,Xiaoshan Wang,Yuanbang Mai,Yue Qin, Jian Wu,Jiangping He, Chunhua Zhou,He Liu, Bentian Zhao,Xiaodong Shu, Chuman Wu,Ruiping Chen, Waiyee Chan,Guangjin Pan, Jiekai Chen,Jing Liu, Duanqing Pei Jing Liu, Duanqing Pei -
4 Neutralizing Gatad2a-Chd4-Mbd3/NuRD Complex Facilitates Deterministic Induction of Naive Pluripotency Cell Stem Cell 2018,23(3):412-425 SCI收录 Nofar Mor,Yoach Rais,Daoud Sheban,Shani Peles, Alejandro Aguilera-Castrejon,Asaf Zviran,Dalia Elinger, Sergey Viukov,Shay Geula, Vladislav Krupalnik,Mirie Zerbib,Elad Chomsky,Lior Lasman,Tom Shani,Jonathan Bayerl,had Gafni,Suhair Hanna,Jason D. Buenrostro, Tzachi Hagai, Hagit Masika, Gintautas Vainorius, Yehudit Bergman,William J. Greenleaf,Miguel A. Esteban,Ulrich Elling, Yishai Levin,Rada Massarwa,Yifat Merbl,Noa Novershtern,Jacob H.Hanna - Yoach Rais, Noa Novershtern, Jacob H.Hanna
5 In VitroExpansion of Primary Human Hepatocytes with Efficient Liver Repopulation Capacity Cell Stem Cell 2018,23(6):806-819 SCI收录 Kun Zhang,Ludi Zhang, Wenming Liu,Xiaolong Ma, Jin Cen,Zhen Sun,Chenhua Wang,Sisi Feng,Zhengtao Zhang,Liyun Yue,Lulu Sun, Zhenfeng Zhu,Xiaotao Chen, Anqi Feng,Jiaying Wu,Zhiwu Jiang,Peng Li,Xin Cheng, Dong Gao,Luying Peng, Lijian Hui - Ludi Zhang, Luying Peng, Lijian Hui
6 Transcription factor Hoxb5 reprograms B cells into functional T lymphocytes Nature Immunology 2018,19(3):279-290 SCI收录 Mengyun Zhang,Yong Dong, Fangxiao Hu,Dan Yang, Qianhao Zhao,Cui Lv,Ying Wang,Chengxiang Xia,Qitong Weng,Xiaofei Liu,Chen Li, Peiqing Zhou,Tongjie Wang, Yuxian Guan,Rongqun Guo, Lijuan Liu,Yang Geng, Hongling Wu,Juan Du,Zheng Hu,Sheng Xu,Jiekai Chen, Aibin He,Bing Liu,Demin Wang,Yong-Guang Yang, Jinyong Wang Jinyong Wang -
7 Short-Term Mitochondrial Permeability Transition Pore Opening Modulates Histone Lysine Methylation at the Early Phase of Somatic Cell Reprogramming Cell Metabolism 2018,28(6):935-945 SCI收录 Zhongfu Ying,Ge Xiang, Lingjun Zheng,Haite Tang, Lifan Duan,Xiaobing Lin, Qiuge Zhao,Keshi Chen,Yi Wu,Guangsuo Xing,Yiwang Lv,Linpeng Li,Liang Yang, Feixiang Bao,Qi Long, Yanshuang Zhou,Xueying He,Yaofeng Wang,Minghui Gao,Duanqing Pei,Wai-Yee Chan,Xingguo Liu Xingguo Liu -
8 NCoR/SMRT co-repressors cooperate with c-MYC to create an epigenetic barrier to somatic cell reprogramming Nature Cell Biology 2018,20(4):400-412 SCI收录 Qiang Zhuang,Wenjuan Li,Christina Benda,Zhijian Huang,Tanveer Ahmed,Ping Liu,Xiangpeng Guo,David P. Ibanez,Zhiwei Luo,Meng Zhang,Mazid Md.Abdul, Zhongzhou Yang,Jiayin Yang,Yinghua Huang,Hui Zhang,Dehao Huang,Jianguo Zhou,Xiaofen Zhong,Xihua Zhu,Xiuling Fu,Wenxia Fan, Yulin Liu,Yan Xu,Carl Ward, Muhammad Jadoon Khan, Shahzina Kanwal,Bushra Mirza,Micky D.Tortorella, Hung-Fat Tse,Jiayu Chen, Baoming Qin,Xichen Bao, Shaorong Gao,Andrew P.Hutchins, Miguel A.Esteban Miguel A.Esteban Andrew P.Hutchins
9 The Battle between TET Proteins and DNA Methylation for the Right Cell Trends in Cell Biology 2018,28(12):973-975 SCI收录 Dongwei Li,Jiekai Chen, Duanqing Pei Duanqing Pei -
10 Proteome-wide identification of ubiquitin interactions using UbIA-MS  Nature Protocols 2018,13(3):530-550 SCI收录 Xiaofei Zhang,Arne H. Smits,Gabrielle B.A.van Tilburg,Huib Ovaa, Wolfgang Huber,Michiel Vermeulen Xiaofei Zhang Arne H.Smits, Michiel Vermeulen
11 PCGF5 is required for neural differentiation of embryonic stem cells Nature Communications 2018,9(1):1463 SCI收录 Mingze Yao,Xueke Zhou, Jiajian Zhou,Shixin Gong, Gongcheng Hu,Jiao Li, Kaimeng Huang,Ping Lai, Guang Shi,Andrew P. Hutchins,Hao Sun,Huating Wang,Hongjie Yao Hongjie Yao -
12 Highly efficient RNA-guided base editing in rabbit Nature Communications 2018,9(1):2717 SCI收录 Zhiquan Liu,Mao Chen,Siyu Chen,Jichao Deng,Yuning Song,Liangxue Lai,Zhanjun Li Liangxue Lai Zhanjun Li
13 Deficiency in class III PI3-kinase confers postnatal lethality with IBD-like features in zebrafish Nature Communications 2018,9(1):2639 SCI收录 Shaoyang Zhao,Jianhong Xia,Xiuhua Wu,Leilei Zhang,Pengtao Wang,Haiyun Wang,Heying Li,Xiaoshan Wang,Yan Chen,Jean Agnetti,Yinxiong Li, Duanqing Pei,Xiaodong Shu Duanqing Pei, Xiaodong Shu -
14 BMI1 enables interspecies chimerism with human pluripotent stem cells Nature Communications 2018,9(1):4649 SCI收录 Ke Huang,Yanling Zhu,Yanlin Ma,Bentian Zhao,Nana Fan,Yuhang Li,Hong Song,Shilong Chu, Zhen Ouyang,Quanjun Zhang, Qi Xing,Chengdan Lai,Nan Li,Tian Zhang,Jiaming Gu, Baoqiang Kang,Yongli Shan, Keyu Lai,Wenhao Huang, Yuchan Mai,Qing Wang, Jinbing Li,Aiping Lin, Yanqi Zhang,Xiaofen Zhong, Baojian Liao,Liangxue Lai, Jiekai Chen,Duanqinng Pei, Guangjin Pan Guangjin Pan -
15 DNA-mediated dimerization on a compact sequence signature controls enhancer engagement and regulation by FOXA1 Nucleic Acids Research 2018,46(11):5470–5486 SCI收录 Xuecong Wang,Yogesh Srivastava,Aleksander Jankowski,Vikas Malik, Yuanjie Wei, Ricardo CH del Rosario,Vlad Cojocaru, Shyam Prabhakar,Ralf Jauch Ralf Jauch -
16 Activation of hypothalamic RIP-Cre neurons promotes beiging of WAT via sympathetic nervous system EMBO Reports 2018,19(4) SCI收录 Baile Wang,Ang Li,Xiaomu Li,Philip WL Ho,Donghai Wu, Xiaoqi Wang,Zhuohao Liu, Kelvin KL Wu,Sonata SY Yau, Aimin Xu,Kenneth KY Cheng - Aimin Xu, Kenneth KY Cheng
17 A novel generation 1928zT2 CAR T cells induce remission in extramedullary relapse of acute lymphoblastic leukemia Journal of Hematology & Oncology 2018,11(1):25 SCI收录 Jianyu Weng,Peilong Lai,Le Qin,Yunxin Lai,Zhiwu Jiang,Chenwei Luo, Xin Huang,Suijing Wu,Dan Shao, Chengxin Deng,Lisi Huang, Zesheng Lu,Maohua Zhou, Lingji Zeng,Dongmei Chen, Yulian Wang,Xiaomei Chen, Suxia Geng,Weinkove Robert,Zhaoyang Tang, Chang He,Peng Li,Xin Du Peng Li Xin Du
18 C9orf140, a novel Axin1-interacting protein, mediates the negative feedback loop of Wnt/beta-catenin signaling Oncogene 2018,37(22):2992-3005 SCI收录 Jun Jiang,Shulin Tang, Jianhong Xia,Jikai Wen, Shuang Chen,Xiaodong Shu, Michael S.Y.Huen,Yiqun Deng - Yiqun Deng
19 The natural compound, formononetin,extracted from Astragalus membranaceus increases adipocyte thermogenesis by modulating PPARγactivity British Journal of Pharmacology 2018,175(9):1439-1450 SCI收录 Tao Nie,Shiting Zhao,Liufeng Mao,Yiting Yang,Wei Sun,Xiaoliang Lin,Shuo Liu,Kuai Li, Yirong Sun,Peng Li, Zhiguang Zhou,Shaoqiang Lin,Xiaoyan Hui,Aimin Xu, Chung Wah Ma,Yong Xu, Cunchuan Wang,P. Rod Dunbar,Donghai Wu Donghai Wu Tao Nie
20 Engineering CRISPR/Cpf1 with tRNA promotes genome editing capability in mammalian systems Cellular and Molecular Life Sciences 2018,75(19):3593-3607 SCI收录 Han Wu,Qishuai Liu,Hui Shi,Jingke Xie,Quanjun Zhang,Zhen Ouyang,Nan Li,Yi Yang,Zhaoming Liu,Yu Zhao,Chengdan Lai,Degong Ruan,Jiangyun Peng,Weikai Ge,Fangbing Chen,Nana Fan,Qin Jin,Yanhui Liang, Ting Lan,Xiaoyu Yang, Xiaoshan Wang,Zhiyong Lei,Pieter A.Doevendans, Joost P.G.Sluijter,Kepin Wang,Xiaoping Li,Liangxue Lai Kepin Wang, Xiaoping Li, Liangxue Lai -
21 Diversity among POU transcription factors in chromatin recognition and cell fate reprogramming Cell Mol Life Sci 2018,75(9):1587-1612 SCI收录 Vikas Malik,Dennis Zimmer, Ralf Jauch Ralf Jauch -
22 Xist derepression in active X chromosome hinders pig somatic cell nuclear transfer Stem Cell Reports 2018,10(2):494-508 SCI收录 Degong Ruan,Jiangyun Peng, XiaoshanWang,Zhen Ouyang, Qingjian Zou,Yi Yang, Fangbing Chen,Weikai Ge, Han Wu,Zhaoming Liu,Yu Zhao,Bentian Zhao,Quanjun Zhang,Chengdan Lai,Nana Fan,Zhiwei Zhou,Qishuai Liu,Nan Li,Qin Jin,Hui Shi, Jingke Xie,Hong Song, Xiaoyu Yang,Jiekai Chen, Kepin Wang,Xiaoping Li, Liangxue Lai Kepin Wang, Xiaoping Li, Liangxue Lai -
23 Directed evolution of reprogramming factors by cell selection and sequencing Stem Cell Reports 2018,11(2):593-606 SCI收录 Veeramohan Veerapandian, Jan Ole Ackermann,Yogesh Srivastava,Vikas Malik, Mingxi Weng,Xiaoxiao Yang, Ralf Jauch Ralf Jauch -
24 Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs Protein & Cell 2018,9(3):283-297 SCI收录 Yi Yang,Han Wu,Xiangjin Kang,Yanhui Liang,Ting Lan,Tianjie Li,Tao Tan, Jiangyun Peng,Quanjun Zhang,Geng An,Yali Liu, Qian Yu,Zhenglai Ma,Ying Lian,Boon Seng Soh, Qingfeng Chen,Ping Liu, Yaoyong Chen,Xiaofang Sun, Rong Li,Xiumei Zhen,Ping Liu,Yang Yu,Xiaoping Li, Yong Fan Xiaoping Li Yang Yu, Yong Fan
25 Functional validation of the albinism-associated tyrosinase T373K SNP by CRISPR/Cas9-mediated homology-directed repair (HDR) in rabbits EBioMedicine 2018,36:517-525 SCI收录 Yuning Song,Yuxin Zhang, Mao Chena,Jichao Deng, Tingting Sui,Liangxue Lai, Zhanjun Li Liangxue Lai Zhanjun Li
26 Genome-wide DNA Methylation Analysis Reveals that Mouse Chemical iPSCs Have Closer Epigenetic Features to mESCs than OSKM-integrated-iPSCs Cell Death & Disease 2018,9(2):187 SCI收录 Wangfang Ping,Jian Hu, Gongcheng Hu,Yawei Song, Qing Xia,Mingze Yao,Shixin Gong,Cizhong Jiang,Hongjie Yao Hongjie Yao Cizhong Jiang
27 Presenilin 1 deficiency suppresses autophagy in human neural stem cells through reducing γ-secretase-independent ERK/CREB signaling Cell Death & Disease 2018,9(9):879 SCI收录 Cheong-Meng Chong, Minjing Ke,Yuan Tan,Zhijian Huang, Ke Zhang,Nana Ai,Wei Ge, Dajiang Qin,Jia-Hong Lu, Huanxing Su Dajiang Qin Jia-Hong Lu, Huanxing Su
28 Polybrene induces neural degeneration by bidirectional Ca2+influx-dependent mitochondrial and ER-mitochondrial dynamics Cell Death & Disease 2018,9(10):966 SCI收录 Feixiang Bao,Hongyan Shi, Mi Gao,Liang Yang,Lingyan Zhou,Qiuge Zhao,Yi Wu, Keshi Chen,Ge Xiang,Qi Long,Jingyi Guo,Jian Zhang,Xingguo Liu Xingguo Liu -
29 DNAX-activating protein 10 co-stimulation enhances the anti-tumor efficacy of chimeric antigen receptor T cells OncoImmunology 2018,8(1):e1509173 SCI收录 Ruocong Zhao,Lin Cheng, Zhiwu Jiang,Xinru Wei, Baiheng Li,Qiting Wu,Suna Wang,Simiao Lin,Youguo Long,Xuchao Zhangd,Yilong Wud,Xin Due,Duanqing Pei, Pentao Liu,Yangqiu Li, Shuzhong Cui,Yao Yao,Peng Li Peng Li Yao Yao
30 Converse role of class I and class IIa HDACs in the progression of atrial fibrillation Journal of Molecular and Cellular Cardiology 2018,125:39-49 SCI收录 Deli Zhang,Xu Hu,Jin Li,Femke Hoogstra-Berends, Qiang Zhuang,Miguel A.Esteban,Natasja de Groot,Robert H. Henning, Bianca J.J.M.Brundel - Deli Zhang, Bianca J.J.M.Brundel
31 Establishment of peripheral blood mononuclear cell-derived humanized lung cancer mouse models for studying efficacy of PD-L1/PD-1 targeted immunotherapy MAbs 2018,10(8):1301-1311 SCI收录 Shouheng Lin,Guohua Huang, Lin Cheng,Zhen Li,Yiren Xiao,Qiuhua Deng,Yuchuan Jiang,Baiheng Li,Simiao Lin,Suna Wang,Qiting Wu, Huihui Yao,Su Cao, Yang Li, Pentao Liu,Wei Wei, Duanqing Pei,Yao Yao, Zhesheng Wen,Xuchao Zhang, Yilong Wu,Zhenfeng Zhang, Shuzhong Cui,Xiaofang Sun, Xueming Qian,Peng Li Peng Li Xueming Qian
32 Cell fate reprogramming through engineering of native transcription factors Current Opinion in Genetics & Development 2018,52:109-116 SCI收录 Ralf Jauch Ralf Jauch -
33 The chromatin remodeling protein INO80 contributes to the removal of H2A.Z at the p53-binding site of the p21 gene in response to doxorubicin FEBS Journal 2018,285(17):3270-3285 SCI收录 Jian Ding,Chao Yu,Yi Sui, Lingyao Wang,Yang Yang,Fei Wang,Hongjie Yao,Feiyang Xing,Hongshen Liu,Yana Li, Junaid Ali Shah,Yong Cai, Jingji Jin - Yong Cai, Jingji Jin
34 Truncated C-terminus of fibrillin-1 induces Marfanoid-progeroid-lipodystrophy (MPL) syndrome in rabbit Disease Models & Mechanisms 2018,11(4) SCI收录 Mao Chen,Bing Yao, Qiangbing Yang,Jichao Deng,Yuning Song,Tingting Sui,Lina Zhou,HaoBing Yao, Yuanyuan Xu,Hongsheng Ouyang,Daxin Pang,Zhanjun Li,Liangxue Lai Liangxue Lai Zhanjun Li
35 Trim27 confers myeloid hematopoiesis competitiveness by up-regulating myeloid master genes Journal of Leukocyte Biology 2018,104(4):799-809 SCI收录 Tongjie Wang,Chengxiang Xia,Yong Dong,Xiaoli Chen, Jinyong Wang,Juan Du Jinyong Wang,Juan Du -
36 Apatinib exhibits anti-leukemia activity in preclinical models of acute lymphoblastic leukemia Journal of Translational Medicine 2018,16(1):47 SCI收录 Manman Deng, Jie Zha, Zhiwu Jiang, Xian Jia, Yuanfei Shi, Peng Li, Xiaolei Chen, Zhihong Fang,Zhiqiang Du,Bing Xu - Zhiqiang Du,Bing Xu
37 Generation of ApoE deficient dogs via combination of embryo injection of CRISPR/Cas9 with somatic cell nuclear transfer Journal of Genetics and Genomics 2018,45(1):47-50 SCI收录 Chong Feng,Xiaomin Wang, Hui Shi,Quanmei Yan,Min Zheng,Jing Li,Quanjun Zhang,Yumin Qin,Yougang Zhong,Jidong Mi,Liangxue Lai Liangxue Lai Yougang Zhong, Jidong Mi
38 Antagonism between the transcription factors NANOG and OTX2 specifies rostral or caudal cell fate during neural patterning transition Journal of Biological Chemistry 2018,293(12):4445-4455 SCI收录 Zhenghui Su,Yanqi Zhang, Baojian Liao,Xiaofen Zhong,Xin Chen,Haitao Wang,Yiping Guo,Yongli Shan,Lihui Wang,Guangjin Pan Guangjin Pan -
39 The homeobox transcription factor MSX2 partially mediates the effects of bone morphogenetic protein 4 (BMP4) on somatic cell reprogramming Journal of Biological Chemistry 2018,293(38):14905-14915 SCI收录 Lilong Lin,Lining Liang, Xiao Yang,Hao Sun,Yuan Li, Duanqing Pei,Hui Zheng Hui Zheng -
40 New Turns for High Efficiency Knock-In of Large DNA in Human Pluripotent Stem Cells Stem Cells International 2018,2018:9465028 SCI收录 Xiangjun He,Yin-Xiong Li, Bo Feng - Bo Feng
41 Generation of an ASS1 heterozygous knockout human embryonic stem cell line, WAe001-A-13, using CRISPR/Cas9 Stem Cell Research 2018,26:67-71 SCI收录 Fang Yuan,Dongsheng Guo, Yanli Liu,Yingying Xu,Ge Gao,Yuhang Wu,Fan Yang, Xinrong Ke,Keyu Lai, Hongcheng Wei,Yin-Xiong Li Yin-Xiong Li Hongcheng Wei
42 Generation of a SMO homozygous knockout human embryonic stem cell line WAe001-A-16 by CRISPR/Cas9 editing Stem Cell Research 2018,27:5-9 SCI收录 Feima Wu,Ge Gao,Tingcai Pan,Zhen Yang,Guosheng Xu,Nasir Abbas,Yanli Liu, Yan Chen,Shenglin Tan,Kai You,Xinrong Ke,Yuanqi Zhuang,Xianhua Lin,Fan Yang,Yin-Xiong Li Yin-Xiong Li -
43 Generation of a GDE heterozygous mutation human embryonic stem cell line WAe001-A-14 by CRISPR/Cas9 editing Stem Cell Research 2018,27:38-41 SCI收录 Guosheng Xu,Dongsheng Guo,Feima Wu,Nasir Abbas, Keyu Lai,Fang Yuan,Kai You,Yanli Liu,Yuanqi Zhuang,Yuhang Wu,Yingying Xu,Yan Chen,Fan Yang, Tingcai Pan, Yin-Xiong Li Yin-Xiong Li -
44 Generation of WAe001-A-15, a human embryonic stem cell line with miR-122 doxycycline-inducible expression Stem Cell Research 2018,29:84-87 SCI收录 Yanli Liu,Feima Wu,Dong Liu,Ruzhi Wei,Nasir Abbas, Jianhong Xia,Dongwei Li, Haiyun Wang,Yuanqi Zhuang, Dongsheng Guo,Yan Chen, Yuhang Wu,Xinrong Ke, Jiawang Tao,Fan Yang,Keyu Lai,Xiaodong Shu, Yin-Xiong Li Yin-Xiong Li -
45 Construction of a GLI3 compound heterozygous knockout human embryonic stem cell line WAe001-A-20 by CRISPR/Cas9 editing Stem Cell Research 2018,32:139-144 SCI收录 Ruzhi Wei,Fang Yuan,Yuhang Wu,Yanli Liu,Kai You,Zhen Yang,Yan Chen,Anteneh Getachew,Ning Wang, Yingying Xu,Yuanqi Zhuang, Fan Yang,Yin-Xiong Li Yin-Xiong Li. -
46 Long-chain polyunsaturated fatty acids and extensively hydrolyzed casein-induced browning in a Ucp-1 reporter mouse model of obesity Food & Function 2018,9(4):2362-2373 SCI收录 Liufeng Mao,Jiwen Lei, Marieke H.Schoemaker, Bingxiu Ma,Yan Zhong,Tim T.Lambers,Eric A.F.Van Tol,Yulai Zhou,Tao Nie, Donghai Wu Donghai Wu Tao Nie
47 Application of induced pluripotent stem cell transplants: Autologous or allogeneic? Life Sciences 2018,212:145-149 SCI收录 Chenxu Li,Shubin Chen, Yulai Zhou,Yifan Zhao, Pengfei Liu,Jinglei Cai Jinglei Cai Pengfei Liu
48 Domain-functional analyses of PIWIL1 and PABPC1 indicate their synergistic roles in protein translation via 3'-UTRs of meiotic mRNAs Biology of Reproduction 2018,99(4):773-788 SCI收录 Yaoyao Wu,Kaibiao Xu,Huayu Qi Huayu Qi -
49 Enhanced differentiation of human pluripotent stem cells into cardiomyocytes by bacteria-mediated transcription factors delivery PLoS One 2018,13(3):e0194895 SCI收录 Yongxin Jin,Ying Liu, Zhenpeng Li,Katherine Santostefano,Jing Shi, Xinwen Zhang, Donghai Wu, Zhihui Cheng,Weihui Wu, Naohiro Terada,Shouguang Jin,Fang Bai - Shouguang Jin,Fang Bai
50 A Familial Hypercholesterolemia Human Liver Chimeric Mouse Model Using Induced Pluripotent Stem Cell-derived Hepatocytes Jove-Journal of Visualized Experiments 2018,(139) SCI收录 Jiayin Yang,Lai-Yung Wong, Xiao-Yu Tian,Rui Wei, Wing-Hon Lai,Ka-Wing Au, Zhiwei Luo,Carl Ward, Wai-In Ho,David P. Ibañez, Hao Liu,Xichen Bao, Baoming Qin,Yu Huang, Miguel A.Esteban, Hung-Fat Tse Miguel A. Esteban Hung-Fat Tse
51 Lower genomic stability of induced pluripotent stem cells reflects increased non-homologous end joining Cancer Communications 2018,38(1):49 其它 Minjie Zhang,Liu Wang,Ke An,Jun Cai,Guochao Li, Caiyun Yang,Huixian Liu, Fengxia Du,Xiao Han,Zilong Zhang,Zitong Zhao, Duanqing Pei,Yuan Long,Xin Xie,Qi Zhou,Yingli Sun - Yingli Sun
52 A protocol for generating induced T cells by reprogramming B cells in vivo Cell Regeneration 2018,7:7-15 其它 Qitong Weng,Fangxiao Hu, Mengyun Zhang,Yong Dong, Cui Lv,Ying Wang,Xiaofei Liu,Jinyong Wang Jinyong Wang -
53 Mouse embryonic stem cells resist c-Jun induced differentiation when in suspension Cell Regeneration 2018,7:16-21 其它 Bo Wang, Dongwei Li, Jiekai Chen, Jing Liu,Duanqing Pei Jing Liu, Duanqing Pei -
54 Regulatory network characterization in development: challenges and opportunities F1000Research 2018,7 其它 Guangdun Peng, Jing-Dong J. Han - Jing-Dong J. Han
英文(139)
SCI(139)
(139)
(139)
 
 
 
 
 
     

1 Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic Fibroblasts by Jdp2-Jhdm1b-Mkk6-Glis1-Nanog-Essrb-Sall4 2019-07-02             

HTML   |   详细信息   |  

Title: Induction of Pluripotent Stem Cells from Mouse Embryonic Fibroblasts by Jdp2-Jhdm1b-Mkk6-Glis1-Nanog-Essrb-Sall4 Author(s): Wang, Bo; Wu, Linlin; Li, Dongwei; et al. Source: CELL REPORTS, 27 (12): 3473-+ JUN 18 2019 Document Type: Article

2 Efficient and precise base editing in rabbits using human APOBEC3A-nCas9 fusions 2019-06-23             

HTML   |   详细信息   |  

Title: Efficient and precise base editing in rabbits using human APOBEC3A-nCas9 fusions Author(s): Liu, Zhiquan; Chen, Siyu; Shan, Huanhuan; et al. Source: CELL DISCOVERY, 5: JUN 11 2019 Document Type: Letter

3 Establishment of porcine and human expanded potential stem cells 2019-06-22             

HTML   |   详细信息   |  

Title: Establishment of porcine and human expanded potential stem cells Author(s): Gao, Xuefei; Nowak-Imialek, Monika; Chen, Xi; et al. Source: NATURE CELL BIOLOGY, 21 (6): 687-+ JUN 2019 Document Type: Article

4 S116836 overcomes BCR-ABL T315I mutation mediated imatinib resistance in chronic myeloid leukemia 2019-06-14             

HTML   |   详细信息   |  

Title: S116836 overcomes BCR-ABL T315I mutation mediated imatinib resistance in chronic myeloid leukemia Author(s): Gupta, Pranav; Zhang, Guannan; Barbuti, Anna Maria; et al. Source: CANCER RESEARCH, 78 (13): JUL 2018 Document Type: Meeting Abstract

5 Therapeutic effects of the rhSOD2-Hirudin fusion protein on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice 2019-05-01             

HTML   |   详细信息   |  

Title: Therapeutic effects of the rhSOD2-Hirudin fusion protein on bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice Author(s): Shen, Lianghua; Lei, Sijia; Huang, Luyuan; et al. Source: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 852: 77-89 JUN 5 2019 Document Type: Article

6 Dynamics of Wnt activity on the acquisition of ectoderm potency in epiblast stem cells 2019-04-27             

HTML   |   详细信息   |  

Title: Dynamics of Wnt activity on the acquisition of ectoderm potency in epiblast stem cells Author(s): Osteil, Pierre; Studdert, Josh B.; Goh, Hwee Ngee; et al. Source: DEVELOPMENT, 146 (7): APR 1 2019 Document Type: Article

7 Promoting Osteogenesis of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Using 1 alpha, 25-(OH)(2)D-3 to Change Intracellular Calcium Concentration 2019-04-25             

HTML   |   详细信息   |  

Title: Promoting Osteogenesis of Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells Using 1 alpha, 25-(OH)(2)D-3 to Change Intracellular Calcium Concentration Author(s): Wang, Fei; Cheng, Na; Chen, Jie; et al. Source: JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 19 (9): 5435-5440 SEP 2019 Document Type: Article

8 An alternative CTCF isoform antagonizes canonical CTCF occupancy and changes chromatin architecture to promote apoptosis 2019-04-17             

HTML   |   详细信息   |  

Title: An alternative CTCF isoform antagonizes canonical CTCF occupancy and changes chromatin architecture to promote apoptosis Author(s): Li, Jiao; Huang, Kaimeng; Hu, Gongcheng; et al. Source: NATURE COMMUNICATIONS, 10: APR 4 2019 Document Type: Article

9 Lung regeneration by multipotent stem cells residing at the bronchioalveolar-duct junction 2019-04-12             

HTML   |   详细信息   |  

Title: Lung regeneration by multipotent stem cells residing at the bronchioalveolar-duct junction Author(s): Liu, Qiaozhen; Liu, Kuo; Cui, Guizhong; et al. Source: NATURE GENETICS, 51 (4): 728-+ APR 2019 Document Type: Article

10 Cholecystokinin release triggered by NMDA receptors produces LTP and sound-sound associative memory 2019-04-11             

HTML   |   详细信息   |  

Title: Cholecystokinin release triggered by NMDA receptors produces LTP and sound-sound associative memory Author(s): Chen, Xi; Li, Xiao; Wong, Yin Ting; et al. Source: PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 116 (13): 6397-6406 MAR 26 2019 Document Type: Article

 
共计:139条记录 页次:1/14    下一页 末页   跳转到第 页